Home


ConsumentenConsumptiegoederen

Definitie : "Consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf".

De Europese en nationale wetten beschermen de consument. Dank zij lovenswaardige nationale initiatieven geniet de consument ook van de voordelen van arbitrage. Consumentenorganisaties stelden vast dat de klassieke juridische procedures te zwaar en te kostelijk zijn in verhouding met de prijs van een product of dienst. Hun aandacht gaat vooral naar consumptiegoederen waarvan de waarde klein is en waarbij de consument meestal in een héél zwakke positie is door het feit dat hij het artikel reeds volledig heeft betaald aan de leverancier.

ECC-net

Investerings- & beleggingsgoedren

Naast de consumptiegoederen kopen en verkopen consumenten (particulieren) ook investerings- of beleggingsgoederen. Zoals kunstwerken, juwelen, woning, tweedeverblijf, appartementen, aandelen, ....

De prijs van deze producten die het voorwerp uitmaken van een geschil is doorgaans niet klein. Deze geschillen kunnen ook genieten van snelrecht door ze in te leiden voor de respectievelijke commissies : Bouw, Vastgoed, Kunst & Antiek,...

Consumentengeschillen inzake investerings- of beleggingsgoederen hebben twee kenmerken:

1° de particulier is niet per definitie in een zwakkere positie
voorbeeld : bij bouw en vastgoedgeschillen weigert de particulier dikwijls zijn deel van het contract na te komen door terecht of onterecht de leverancier niet tijdig, slechts gedeeltelijk of helemaal niet te betalen.

2° de particulier kan ook (nadien) als verkoper optreden

Statistieken: